• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว ซี.พี.หมอดิน สูตร 21-0-0

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน, ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เม็ดกลมสีน้ำตาล ละลายน้ำง่าย ใช้กับเครื่องหว่านหรือเครื่องพ่นปุ๋ยได้เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน สับปะรด เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น และใบ กำมะถันช่วยส่งเสริมเรื่อง รส กลิ่น สี ทำให้พืชเขียว
และประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงดี

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 21 %
กำมะถัน (S) …… 23%

วิธีการใช้ :
ใช้ได้ทั้งทางราก และทางใบ
ใส่ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม โดยโรยรอบโคนต้น ห่างจากโคน 2 เมตร
ข้าวโพดใส่ 31 กก./ไร่  หลังกำจัดวัชพืชครั้งแรกเมื่อข้าวโพดอายุ 20-30 วัน
ข้าวไวแสงใส่ 20 กก./ไร่  ที่ระยะกำเนิดช่อดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก
ข้าวไม่ไวแสงใส่ 40 กก./ไร่ ที่ระยะกำเนิดช่อดอก หรือ 30 วันก่อนข้าวออกดอก