• 02-764-7000

ฟาร์มโปรครบวงจร

ความเป็นเลิศ 5 ด้าน

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์ ฟาร์มโปร

ศูนย์ฟาร์มโปร ที่อยู่
1 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาพิบูลมังสาหาร 123 หมู่ที่ 14 ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 โทร 064-2456126
2 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาเดชอุดม 416​ ม.3​ ต.นา​กระ​แซง อ.เดชอุดม​ จ.อุบล​ราชธานี​ 34160 โทร 064-1539653
3 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขากาฬสินธุ์ 338/74-76 ถนนกุดยางสามัคคี ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000
4 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาหนองบัวลำภู 97 หมู่ที่ 1 ต.เทพคีรี อ.นาวัง จ.หนองบัวลำภู 39170
5 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาบรรพตพิสัย 47 ,47/1 หมู่ที่ 7 ต.บางตาหงาย อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 60180 โทร 056-200468
6 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาอู่ทอง 787 หมู่ที่ 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160 โทร 096-9831666
7 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาหนองหญ้าปล้อง 89/4 ม.1 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี
8 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาสรรคบุรี 322 ม.8 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
9 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาหนองหญ้าไซ 606/4 ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
10 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาอยุธยา (นครหลวง) 74/9 หมู่3 ตำบลปากจั่น อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
11 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาวังม่วง 107/5 หมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี 18220 โทร 095-2501075
12 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาเกษตรสมบูรณ์ 231 หมู่ที่ 4 ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120
13 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขากำแพงเพชร 777 หมู่ที่ 9 ต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 โทร 055-021498
14 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาลานกระบือ 221/2 ,221/3 หมู่ที่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170 โทร 095-6799385
15 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาปางศิลาทอง 99/9 ม.5 ต.หินดาด อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
16 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาหนองฉาง 112 หมู่ 1 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
17 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาเชียงของ 888 หมู่ที่ 14 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140 โทร 053-160686
18 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาสูงเม่น 2/2 หมู่ 3 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 054-066566
19 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาพบพระ 22/11-13 ม.15 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 63160 โทร 055-031009
20 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาสามเงา 109/1 ม.5 ต.วังจันทร์ อ.สามเงา จ.ตาก 63130
21 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาบ้านตาก 98 หมู่ที่ 6 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120
22 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาแม่สอด 78,78/1 ถนนสายเอเชีย ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 โทร 055-532599
23 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาพะเยา 147/4 หมู่ 15 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000
24 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาพรานกระต่าย 23 หมู่ 6 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
25 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาบึงสามัคคี 484 หมู่ 4 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร 62210
26 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาพิษณุโลก 159/4 หมู่ 5 ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
27 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาเดิมบางนางบวช 129/5 หมู่ 5 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 
28 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาชัยบาดาล 349,350 หมู่ 8 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
29 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาศรีสะเกษ 90 หมู่ 11 ต.กระแซง  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110  โทร 095-8150410
30 ศูนย์ฟาร์มโปรสาขาบุรีรัมย์ 80/1 หมู่ 3 ต.โกรกแก้ว อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 
ติดต่อสายด่วนน้องฟาร์มโปรได้ที่ 093-859-8888