• 02-764-7000

RakD LANDSCAPE บริการงานออกแบบ และ จัดภูมิทัศน์

สร้างสรรค์มุมมองใหม่ด้านการจัดภูมิทัศน์ ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านการออกแบบภูมิสถาปัตย์
ด้านการบริการจัดภูมิทัศน์รวมไปถึงงานบริการดูแลและรักษาภูมิทัศน์

“รากดี” อยู่ภายใต้บริษัท เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์ แข็งแกร่ง และแน่วแน่เหมือนรากแก้ว
บวกกับพนักงานมืออาชีพที่มีทั้งความรู้ และความสามารถมากมายเหมือนรากฝอย

เราให้บริการครบวงจร ONE STOP SERVICE ตั้งแต่งานออกแบบสวน งานสร้างภูมิทัศน์ จัดสวน ทางเดินรูปแบบต่างๆ 
SKYWALK มุมน้ำตกธรรมชาติรวมไปถึงงานดูแลสวน

ซึ่งเมื่อทั้งรากแก้วแห่งความแข็งแกร่ง และรากฝอยแห่งความเชี่ยวชาญมารวมกันจึงกลายเป็นเครือข่ายที่มีความมั่นคงสรรค์สร้างสวนสวย
และดูแลต้นไม้ให้เติบโต แผ่ขยาย กิ่งก้านต่อยอดความสำเร็จความสวยงามและความสุขให้ทุกคนต่อไป