• 02-764-7000

เมกะฟาร์ม กัมพูชา

Mega Farm (เมกะฟาร์ม ประเทศกัมพูชา)

C.A.D.I เป็นโครงการเกี่ยวกับภาคการเกษตรที่มีการร่วมทุนระหว่าง CP และ SOMA GROUP ภายใต้กิจการที่เรียกว่า SM&CP MegaFarm หรือ โครงการฟาร์มพืชไร่ขนาดใหญ่ เป็นโครงการแห่งแรกที่ไม่ใช่แค่ในประเทศกัมพูชาเท่านั้นแต่ในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฟาร์มแห่งนี้ได้ใช้รูปแบบการดำเนินงานมาจาก MegaFarm ประเทศบราซิล เน้นการทำฟาร์มขนาดใหญ่และแม่นยำ รวมถึงเทคนิคการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ

การร่วมทุนของ C.A.D.I Co., Ltd. จะช่วยให้ภาคเกษตรกรรมสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านการเกษตรของประเทศกัมพูชา และ ความมั่นคงทางอาหาร