• 02-764-7000

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การดำเนินธุรกิจในพื้นที่ทั่วประเทศไทยและทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกอย่างรวดเร็วในปัจจุบันทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติและสร้างความเสียหายแก่ประชาชนที่รุนแรง

ทำให้ต้องตระหนักในการเตรียมความพร้อมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ นั้นคือ ประโยชน์ ต่อ ประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร เพื่อให้การช่วยเหลือที่เข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น