• 02-764-7000

สถานีวิจัยดิ่งห์กว๊าน เวียดนาม

งานวิจัยและทดสอบพันธุ์ประเทศเวียดนาม

 • เริ่มงานทดสอบพันธุ์ ปี ค.ศ. 1995
 • เริ่มงานวิจัย ปี ค.ศ. 2022
 • สถานที่ตั้ง Dinh Quan, Dong Nai Province
 • ความสูง 80 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 • พื้นที่ Dinh Quan 7,200 ตร.ม. / Suoi Nho 17,200 ตร.ม.
             วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานีวิจัย เพื่อพัฒนาข้าวโพดพันธุ์การค้าของบริษัท ให้เป็นข้าวโพดที่มียีนส์ต้านทานสารกำจัดวัชพืช และแมลงศรัตรูที่สำคัญ ด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพ (GMOs) และทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดข้าวเหนียว ข้าวโพดฝักอ่อน และข้าวลูกผสม ก่อนการค้าเพื่อหาพันธุ์ที่เหมาะสมสำหรับตลาดเขตประเทศเวียดนาม ฟิลิปปินส์ และประเทศที่อนุญาตให้ใช้พันธุ์ข้าวโพด GMOs
  สาธารณูปโภค
  -ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ
  -4 โรงเรือนสำหรับงานผสมพันธุ์ และ Double haploid
  -ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์สำหรับงานวิจัย
  งานสนับสนุนอื่นๆ
  -ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก
  -ผลิตพันธุ์การค้าข้าวโพดบริโภค
  -ตรวจสอบยีนส์ GMOs ในข้าวโพด
  -ตรวจสอบความบริสุทธิ์ของพันธุ์และสายพันธุ์ข้าวโพด