• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว ซี.พี.หมอดิน สูตร 0-0-60

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน, ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชไร่ทุกชนิด เช่น มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย
ช่วยให้ผลผลิตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และเร่งความหวาน เพิ่มความต้านทานโรค-แมลง

ปริมาณธาตุอาหาร
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK2O)….. 60%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง
ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่ ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ และ 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก
ข้าวใส่ อัตรา 10 กก.ต่อไร่ ระยะข้าวสร้างรวงอ่อน
ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมเป็นสูตรต่าง ๆ