• 02-764-7000

ขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี โดยนายอนุพงศ์  สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุวิทย์ แซ่ย่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฟาร์มโปร โซน 3 มอบข้าวตราฉัตรให้ รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อสนับสนุนด้านอาหารให้นายแพทย์และช่างกายอุปกรณ์ ตลอดระยะเวลาการทำขาเทียม โดยมี CSR SPIRIT จิตอาสาจากโรงสีข้าวบุรีรัมย์และทีมส่งเสริมฟาร์มโปร B2C ออกบูทข้าวไข่เจียว ให้บริการผู้เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวนกว่า 400 คน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี ส่งเสริมให้ผู้พิการขาขาดได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป ทีมา : สำนักสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์