• 02-764-7000

สถานีวิจัยตองยี

สถานีวิจัยโรคข้าวโพดในพื้นที่สูงตองยี

      มุ่งเน้นวิจัยและคัดเลือกพันธุ์ทนโรค (NCLB, Root & Stalk Rot, Ear Rot) ผลผลิตสูง และเหมาะสมกับพื้นที่ปลูกนั้นๆ โดยมี พันธกิจว่า “สนับสนุนงานวิชาการด้านพืชให้ทีมเมียนมาร์”

สถานที่ตั้ง:
ห่างจากสนามบิน Heho 16 km, ห่างจาก Aye Thar Yar 15 km.
และ ห่างจากทางเข้า Shwe Nyaung 7.8 km.

ลักษณะพื้นที่:
พื้นที่ทั้งหมดรวม 7.3 Ac. สูงจากระดับน้ำทะเล 910 m. มีลักษณะดินเป็นดินร่วนปนเหนียว เนื้อสีดำ

ทีมงาน วิจัยและพัฒนาพันธุ์: พนักงานคนไทย 2 ท่าน และพนักงานคนเมียนมาร์ 5 ท่าน

กิจกรรมงานวิจัย: เริ่มงานวิจัยในเดือน มิถุนายน 2566 โดยปลูกงานทดสอบพันธุ์

เป้าหมายในการพัฒนาพันธุ์

วิจัยและพัฒนาพันธุ์ทนโรคใบไหม้, รากเน่า โคนเน่า, ฝักเน่า และให้ผลผลิตสูง เหมาะกับพื้นที่ปลูกในเมียนมาร์

พื้นที่แปลงทดสอบพันธุ์ภายนอกสถานี

ฤดูแล้ง 5 สถานที่ ระดับน้ำทะเลช่วง 20 – 60 m.
ฤดูฝน 15 สถานที่ ระดับน้ำทะเลช่วง 400 – 1360 m.