• 02-764-7000

ข้าวโพดไร่/ข้าวโพดไซเลจ

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ CPP

  1. กลุ่มของพันธุ์ให้ผลผลิตสูง:  C.P.508 , C.P.639 , C.P.303, C.P.M26 พื้นที่ดินดี การระบายน้ำดี อากาศเย็น
  2. กลุ่มของพันธุ์อายุสั้น :  C.P.389 , C.P.312 , C.P.F16, C.P.303 พื้นที่เร่งรอบการปลูก เก็บเกี่ยวไว ความชื้นเมล็ดต่ำ
  3. กลุ่มของพันธุ์ทนโรค  :  C.P.Max77  C.P.640 พื้นที่มีการระบาดของโรคทางใบและฝัก

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 303

อายุเก็บเกี่ยว: สั้น-ปานกลาง 105-115 วัน   
พิ้นที่: พื้นที่ราบ ทุกชนิดดิน     
ข้อเด่น:  ปรับตัวได้กว้าง ยืนต้นดี ปลูกถี่ได้

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 389

อายุเก็บเกี่ยว: อายุสั้น 100-110 วัน
พื้นที่: พื้นที่ราบ  
ข้อเด่น:  คุณภาพเมล็ดดี ความชื้นต่ำ

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 312

อายุเก็บเกี่ยว: อายุสั้น 95-105 วัน
พื้นที่: พื้นที่ราบ  หลังนา ที่เนิน (<900 m)
ข้อเด่น: ปรับตัวได้ดี อากาศเย็น  ยืนต้นดี

ข้าวโพดพันธุ์ CP. F16

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง 105-115 วัน
พื้นที่: พื้นที่ราบ  หลังนา
ข้อเด่น:  ปรับตัวได้ดี ยืนต้นดี ฝักสะอาด

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 639

อายุเก็บเกี่ยว: ปานกลาง 110-130 วัน
พื้นที่: พื้นที่ราบ ลุ่ม หลังนา
ข้อเด่น:  ปรับตัวได้กว้าง ยืนต้นดี

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 640

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง 110-120 วัน
พื้นที่: พื้นที่สูง อากาศเย็น  
ข้อเด่น:  ทนโรคทางใบ

ข้าวโพดพันธุ์ CP. 508

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง 105-120 วั
พื้นที่: พื้นที่เนินอากาศเย็น
ข้อเด่น: ฝักใหญ่ ปรับตัวได้ดี ยืนต้นดี

ข้าวโพดพันธุ์ CP. M26

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง110-130 วัน
พื้นที่: พื้นที่ราบ  หลังนา
ข้อเด่น:  ยืนต้นดี ฝักยาว สีสวย

ข้าวโพดหมัก Silage

ลักษณะที่ต้องการของพันธุ์ข้าวโพดหมัก
  • ลำต้นสูงแข็งแรง ใบใหญ่
  • ผลผลิตทั้งต้นและฝักสูง
  • คุณค่าทางอาหารสูง
  • มีการย่อยเส้นใยที่สูง
  • มีความเข้นข้นของแป้งสูง
  • มีประสิทธิภาพในการย่อยแป้งที่ดี

ข้าวโพดพันธุ์ CP. MAX77

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง-ยาว >120 วัน
พื้นที่: พื้นที่สูง อากาศเย็น  
ข้อเด่น:  ยืนต้นดี ทนโรคทางใบ

ข้าวโพดพันธุ์ CP. S8

อายุเก็บเกี่ยว: อายุปานกลาง-ยาว >120 วัน
พื้นที่: พื้นที่สูง อากาศเย็น  
ข้อเด่น:  ยืนต้นดี ทนโรคทางใบ ลำตันสูงใหญ่