• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 640

ต้นแข็งแรง ผลผลิตดี สีสวย
อายุเก็บเกี่ยว 110-120 วัน
ลักษณะเด่น ฝักเดี่ยวขนาดใหญ่ เมล็ดโต
สีสวย หักง่าย ระบบรากและ
ลำต้นแข็งแรง
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่ *
(ที่ความชื้น 26-29 %)
พื้นที่ปลูก ปลูกได้ดีในที่ราบ ที่เนิน
เขตโรคใบไหม้แผลใหญ่และราสนิม
ระยะปลูก 70×20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
ประมาณ 12,000 ตัน/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง