• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. เอ็ม-55

ฝักใหญ่ ยืนต้นดี สีสวย
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 105 – 110 วัน
เก็บแห้ง 115 – 120 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
ค่อนข้างต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่
และโรคราสนิม ฝักเดี่ยว เมล็ดลึก
เมล็ดสีส้มเหลืองกึ่งหัวแข็ง
เปลือกหุ้มฝักมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,500-2,000 กก./ไร่* (ที่ความชื้น 28-30 %)
ปลูกได้ดีในพื้นที่ราบ ที่เนิน ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70×20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง