• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. 59

คุณลักษณะของพันธุ์

อายุเก็บเกี่ยว: เก็บสด 100-110 วัน

ลักษณะเด่นของต้น: ระบบรากและลำต้นแข็งแรง ปรับตัวได้ดีในพื้นที่การระบาดของโรคใบไม้แผลใหญ่ ราสนิม การเจริญเติบโตดี

ลักษะเด่นของฝัก: ฝักเดี่ยว เมล็ดลึก เมล็ดสีส้มเหลืองหัวแข็ง เปลือกหุ้มฝักมิด

การเก็บเกี่ยว: หักง่าย เหมาะกับการขายฝักสด

ผลผลิตเฉลี่ย: 1,200-1,824 กก./ไร่ (ความชื้น 15%)

พื้นที่ปลูกที่เหมาะสม: ปลูกได้ดีในพื้นที่ราบ ที่เนิน ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี

 

คำแนะนำ

  1. อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ 3-3.2 กก./ไร่
  2. ระยะปลูกที่เหมาะสม 70×20 ซม. หยอดหลุมละ 1 เมล็ด