• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ซี.พี. แม็ก 66

ฝักใหญ่ ยืนต้นดี ต้านทานโรค
อายุเก็บเกี่ยว เก็บสด 100 – 110 วัน
เก็บแห้ง 120 – 130 วัน
ลักษณะเด่น ระบบรากและลำต้นแข็งแรง
การเจริญเติบโตดี ฝักเดี่ยว
แกนเล็ก เมล็ดลึก เมล็ดสีเหลืองส้ม
กึ่งหัวแข็ง เปลือกหุ้มฝักมิด
ผลผลิตเฉลี่ย 1,300-1,500 กก./ไร่* (ที่ความชื้น 25-30 %)
ปลูกได้ดีในพื้นที่เนิน ดินสมบูรณ์ ปริมาณน้ำฝนดี
ระยะปลูก 70 x20 ชม. หลุมละ 1 ต้น
พื้นที่ปลูก ประมาณ 12,000 ต้น/ไร่

ข้าวโพด สายพันธุ์ใหม่
พันธุ์ใหม่ ฝักใหญ่ มาแรง