• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เบญจมุก

ลักษณะสายพันธุ์ข้าว

ผสมพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าพันธุ์ R14B01-1-8-1-1-1-1-1 และ ข้าวเจ้าพันธุ์เบญจนิล 3

ข้าวเจ้า ไม่ไวแสง

ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ความสูง (คอรวง) : 89 ซม. อายุเก็บเกี่ยว : 1100วัน สีเปลือกเมล็ดสีฟาง ขนสั้น หางสั้น รวงยาวเฉลี่ย 21.69  ซม. น้ำหนัก 1,000 เมล็ด   : 24.58 กรัม

โรคที่พบ เพลี้ยไฟ (ระยะกล้า) ใช้สารเคมีกลุ่มไทอะมีทอกแซม, หนอนม้วนใบ ใช้สารเคมีกลุ่มฟิโพรนิว/อีมาเม็กติน ,หนอนกอ (ระยะแตกกอ จนถึงออกรวง) ใช้สารเคมีกลุมคลอแรนทรานิลิโพ+ไทอะมีทอกแซม , ใบจุดสีน้ำตาล โรคขอบใบไหม้ ใช้สารเคมีกลุ่มไตรโซคลาโซล, เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ใช้สารเคมีกลุ่มไพมีโทรซีน, โรคดอกกระถิน (ระยะออกรวง) ใช้สารเคมีกลุ่มไดฟีโนคาโซล+โพลพิโคนาโซล

ผลผลิตเฉลี่ย เฉลี่ย 770 กก.ต่อไร่