• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วุ้นมะพร้าวน้ำหอม

  • ปริมาตรบรรจุ 145 กรัม
  • กระบวนการผลิตแบบพาสเจอร์ไรส์
  • การเก็บรักษาและการบริโภค
    การขายในช่องทางค้าปลีก อายุสินค้า 15 วัน เก็บที่อุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส
  • การบริโภค
    เพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดควรรับประทานขณะเย็น และหลังเปิดสินค้าควรบริโภคให้หมดภายใน 4 ชั่วโมง