• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มะพร้าวควั่นขาว

  • น้ำหนักสินค้า 900-1100 กรัม
  • ผลไม้สดตัดแต่ง
  • การเก็บรักษาและการบริโภค

อายุสินค้า 30 วัน เก็บที่อุณหภูมิ 0-6 องศาเซลเซียส