• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 10-5-5

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 40 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโตทั้งลำต้นและใบ ฟื้นฟูสภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน ใช้รองพื้นก่อนปลูก ในข้าว ข้าวโพด พืชผัก ไม้ยืนต้น และไม้ผลทุกชนิด

ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 10 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 5%
อินทรีย์วัตถุ (OM) …… 12-15%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง