• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ซี.พี.หมอดิน สูตร 10-3-10

ช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของพืช – ช่วยการเจริญของระบบราก – เพิ่มและช่วยสร้างคลอโรฟิล

ขนาดบรรจุ  40 kg

ปุ๋ยเคมี ซีพีหมอดิน
สูตร 10-3-10