• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยอินทรีย์ ซี.พี.หมอดิน สูตร 10-10-5

ชื่อการค้า : ซีพี หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 40 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิดช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโตทั้งลำต้น ใบ และระบบราก ฟื้นฟูสภาพดิน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุอาหารในดิน
และเพิ่มผลผลิต ในข้าวและข้าวโพดใส่ช่วงรองพื้นก่อนปลูก

ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 10 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 5%
อินทรียวัตถุ (OM) …… 10-13 %

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง