• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงเดี่ยว ซี.พี.หมอดิน สูตร 46-0-0

ชื่อการค้า : ซี.พี.หมอดิน , ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เม็ดปุ๋ยสม่ำเสมอ ลื่นไหลง่าย ละลายน้ำดี มีธาตุอาหารเต็มสูตร เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดทั้งพืชไร่ พืชสวน และนาข้าว ช่วยสร้างการเจริญเติบโต ความแข็งแรง ทั้งด้านลำต้น และใบ

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 46 %

วิธีการใช้ :
ใช้ได้ทั้งทางราก และทางใบ
ใส่ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสม

ข้าวโพด ใส่ หลังปลูก 25 – 30 วัน โรยข้างต้น อัตรา 20 – 25 กก./ไร่
ข้าวไวแสง ใส่อัตรา 5-10 กก. หว่านทั่วแปลงก่อนข้าวออกดอก 30 วัน
ข้าวไม่ไวแสง ใส่อัตรา 10-15 กก. หว่านทั่วแปลงหลักปักดำข้าว 35-45 วัน
อ้อย ใส่ไร่ละ 50-80 กก./ปี แบ่งใส่ 2 ครั้ง หลังปลูก 1 เดือน และ หลังจากนั้น 30-60 วัน
มะเขือเทศ แตงโม พริก กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก หอม กระเทียม มันฝรั่ง และพืชผักทุกชนิดแบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งแรก อายุ 10-15 วัน ไร่ละ 50 กก. ครั้งสอง 30-45 วัน ไร่ละ 50 กก.