• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 29-5-18

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย ส่งเสริมการแตกกอ
ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบราก เพิ่มคุณภาพผลผลิต และสร้างความหวาน ในยางพาราช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต ได้น้ำยางไว กรีดง่าย เปลือกยางนิ่ม

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 29 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 18%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง