• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 25-5-18 +2S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย
ส่งเสริมการแตกกอ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบราก เพิ่มคุณภาพผลผลิต
และสร้างความหวาน ในพืชหัว อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 25 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 5%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 18%
กำมะถัน (S) …… 2%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ใช้ได้กับเครื่องหยอด เครื่องพ่นปุ๋ย