• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 22-4-22

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน , ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งด้าน
ลำต้น ใบ เพิ่มผลผลิต และสร้างความหวาน ในข้าวใส่ในช่วงข้าวรับรวงเพื่อเพิ่มผลผลิต

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 22 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 4%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 22%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นพอเหมาะ