• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 20-10-0 +6S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านลำต้น ใบ และช่วยเร่งการออกดอก ใช้ได้กับพืชไร่ พืชสวน ไม้ยืนต้น พืชผัก ทุกชนิด
ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 20 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 0%
กำมะถัน (S) …… 6%
วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง