• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 16-8-8A

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านลำต้น ใบ
ระบบรากให้สมบูรณ์และเพิ่มผลผลิต ในข้าวและข้าวโพดใช้เป็นปุ๋ยรองพื้นก่อนปลูก

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 16 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 8%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง
ใช้ได้กับเครื่องหยอดเครื่องพ่นปุ๋ย