• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 16-16-8B

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยสร้างการเจริญเติบโต ทั้งด้านลำต้น ใบ
ระบบรากให้สมบูรณ์และเพิ่มผลผลิต ในข้าวและข้าวโพดใช้เป็นปุ๋ยรองพื้น
มีปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 16 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 16%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 8%
วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง
ไม่เหมาะใช้กับเครื่องหยอดปุ๋ย