• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 15-7-18 +4S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชไร่ เช่น อ้อย
ส่งเสริมการแตกกอ ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ระบบราก
เพิ่มคุณภาพผลผลิต และสร้างความหวาน

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 15 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP2O5)….. 7%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK2O)….. 18%
กำมะถัน (S) …… 4%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง