• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 15-15-15B

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช
ทั้งระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับรองพื้นก่อนปลูก

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 15 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 15%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ไม่เหมาะกับเครื่องหยอดปุ๋ย