• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 15-15-15 +4S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชสวน นาข้าว พืชผัก
ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งระบบราก ลำต้น ใบ ดอก และเพิ่มผลผลิต
เหมาะสำหรับรองพื้นก่อนปลูก
ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 15 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 15%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 15%
กำมะถัน (S) …… 4%
วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นเหมาะสม ร่อง ใช้ได้กับเครื่องหยอดเครื่องพ่นปุ๋ย