• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี. หมอดิน สูตร 13-13-21

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชทั้งระบบราก ลำต้น ใบ ดอก เพิ่มผลผลิต และสร้างความหวาน
ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 13 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 13%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 21%
วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นเหมาะสม