• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 12-8-4

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโตทั้งด้านลำต้น และใบ
ฟื้นฟูสภาพดิน เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน ในข้าว ข้าวโพดใช้รองพื้นก่อนปลูก

ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 12 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 8%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 4%
อินทรียวัตถุ (OM) …… 10-15 %

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นเหมาะสม