• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 12-6-33 +3S

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน, ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านลำต้น ใบ ช่วยเพิ่มผลผลิต และสร้างหวาน ใช้ได้กับพืชไร่ พืชสวน พืชผัก ไม้หัว ทุกชนิด โดยเฉพาะปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 12 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 6%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 33%
กำมะถัน (S) …… 3%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ใช้ได้กับเครื่องหยอดปุ๋ย เครื่องพ่นปุ๋ย