• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 12-4-40

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 50 kg
จุดเด่นสินค้า : ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทั้งด้านลำต้น ใบ ช่วยให้ผลผลิตมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น และสร้างความหวาน เร่งการสร้างแป้งน้ำตาลในพืชไม้หัว เช่น มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน เผือก สัปปะรด

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 12 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP2O5)….. 4%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK2O)….. 40%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง ในสภาพดินที่มีความชื้นเหมาะสม