• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงผสม B/B ซี.พี.หมอดิน สูตร 10-10-10

ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
ขนาดบรรจุ : 40 kg
จุดเด่นสินค้า : ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ช่วยบำรุงต้นให้เจริญเติบโตทั้งลำต้น และใบ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ธาตุอาหารในดิน และเพิ่มผลผลิต เหมาะสำหรับรองพื้นก่อนปลูกในข้าว ข้าวโพด และพืชทุกชนิด

ปริมาณธาตุอาหารและอินทรีย์วัตถุ
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 10 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP)….. 10%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK)….. 10%
อินทรีย์วัตถุ (OM) …… 10-13%

วิธีการใช้ :
ทางดินนิยมใช้โดยวิธีหว่าน หรือ โรยตามร่อง รองพื้น