• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ปุ๋ยเคมีเชิงประกอบ ซี.พี.หมอดิน สูตร 18-46-0

ขนาดบรรจุ  50 kg
ชื่อการค้า : ซี.พี. หมอดิน, ฟาร์มโปร
ตรา : ลูกโลกดอกบัวบาน
จุดเด่นสินค้า : เม็ดกลม กระจายตัวได้ดี ละลายน้ำได้ ธาตุอาหารเต็มสูตร เหมาะสำหรับพืชไร่และพืชสวนทุกชนิด ช่วยเร่งการออกดอก ใช้ได้กับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารฟอสฟอรัสสูง
ซึ่งจำเป็นต่อการแตกขยายรากที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

ปริมาณธาตุอาหาร
ไนโตรเจนทั้งหมด (TN) ….. 18 %
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (AVP2O5)….. 46%
โพแทสเซียมที่ละลายน้ำ (WK2O)….. 0%

วิธีการใช้ :
ใส่ทางดินแบบโรยเป็นแถว
ใช้ปุ๋ยสูตร 18-46-0 อัตรา 22 กก./ไร่ ร่วมกับ 0-0-60 อัตรา 17 กก./ไร่ และ 46-0-0 อัตรา 13 กก./ไร่ ใส่รองก้นหลุมตอนปลูก
ไม้ยืนต้น ใช้เร่งดอก ใส่รอบ ๆ ต้น ตามแนวรัศมีพุ่มใบ ในระยะก่อนถึงฤดูออกดอกประมาณ  30-50 วัน อัตรา 2-4 กก./ต้น ตามขนาด และชนิดของต้นไม้นั้น
ใช้เป็นแม่ปุ๋ยผสมสูตรต่างๆ