• 089-1399792

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตรบิน 50% + 25% WG (Tebuconazole + Trifloxystrobin)

เป็นสารที่ใช้ป้องกันกำจัดโรคพืช  โดยที่สารออกฤทธิ์จะไปเป็นพิษและขัดขวางกระบวนการการทำงานของเชื้อก่อโรคในพืช แต่ไม่เป็นพิษต่อพืช

ตัวอย่างสารป้องกันและกำจัดโรคพืช ชื่อสามัญ

แมนโคเซบ(Mancozeb) , เมทาแลกซิล (Metalaxyl) , ไพราโคลสโตรบิน (Pyraclostrobin)  , ไดฟีโนโคนาโซล (Difenoconazole) , ไดเมโทมอร์ฟ  (Dimethomorph) , ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอกซีสโตร(Tebuconazole + Trifloxystrobin) ,  ไดฟีโนโคนาโซล (Difenoconazole) + โพรพิโคนาโซล (Propiconazole) , ไตรซาคาโซล(Tricyclazole)