• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ซี.พี. รูท-ดี

องค์ประกอบหลัก ซีพี.รูทดี

 • ฮิวมิค เอซิค สร้างเนื้อเยื่อสะสมอาหารที่ราก และช่วยการเจริญของระบบรากพืช
 • สาหร่ายทะเลลึกสกัดเย็น การงอกของเมล็ด การเจริญเติบโต
 • กรดอมิโน เเอซิค ลดความเครียดของต้นพืช ที่เกิดจากสภาวะที่ไม่เหมาะสม
 • กลุ่มวิตามิน (B1, C, E ) มีผลในการบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากเชื้อก่อโรค

อัตราการใช้

  • ข้าวโพด ผสมพร้อมยากำจัดหนอน 10-20 cc / น้ำ 20 ลิตร
  • มันสำปะหลัง แช่ท่อนพันธุ์ เร่งราก 20-25 cc / น้ำ 20ลิตร
  • นาข้าว ผสมฉีดพร้อมยาคุมหญ้า 10 cc / น้ำ20ลิตร เร่งแตกกอ 15-20cc / น้ำ 20ลิตร
  • พืชผัก 10-20cc / น้ำ20ลิตร แช่ต้นกล้าเร่งราก ฟื้นตัวเร็ว

มี 2 ขนาด 100 Ml และ 500 Ml

ซีพี.รูทดี สารชักนำให้พืชสร้างภูมิคุ้มกัน

สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับพืชและดิน ซึ่งสารประกอบ สสารหรือจุลินทรีย์ ในซีพี.รูทดี ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง เพิ่มผลผลิต พร้อมทั้งต้านทานโรคพืชต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี