• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ซีพีไรซ์888

ลักษณะสายพันธุ์

กข10 X สกลนคร

ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง ปลูกได้ตลอดทั้งปี

ทรงกอลักษณะแบะ ลำต้นแข็ง ความสูง (คอรวง) : 90-120 ซม. อายุเก็บเกี่ยว : 110-130 วัน

มีกลิ่นหอม นุ่ม เมล็ดเรียวยาว รวงยาวประมาณ 28 ซม. น้ำหนัก 1,000 เมล็ด   : 28 กรัม

ลักษณะเด่น ผลผลิตสูง ลำต้นเตี้ยไม่ล้ม เมล็ดเรียวยาว หอมนุ่มนาน

โรคที่พบ เพลี้ยไฟ (ระยะกล้า) ใช้สารเคมีกลุ่มไทอะมีทอกแซม , โรคใบไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล ใช้สารเคมีกลุ่มไตรโซคลา โซล , หนอนม้วนใบ ใช้สารเคมีกลุ่มฟิโพรนิว/อีมาเม็กติน , หนอนกอ (ระยะแตกกอ จนถึงออกรวง) ใช้สารเคมีกลุ่มคลอแรนทรานิลิโพ+ไทอะมีทอกแซม ,โรคเมล็ดด่าง, (ระยะออกรวง) ใช้สารเคมีกลุ่มไดฟีโนคาโซล+อะซอกซีสโตรบิน , โรคดอกกระถิน (ระยะออกรวง) ใช้สารเคมีกลุ่มไดฟีโนคาโซล+โพลพิโคนาโซล

ข้อควรระวัง ฤดูนาปีอ่อนแอต่อเชื้อรา ทำให้เมล็ดด่าง ไม่ควรปลูกให้ออกดอกช่วงอุณหภูมิสูง ส่งผลกระทบเรื่องการติดดอกลดลง 50%

รุ่นนาปี 2566 ผลผลิตเฉลี่ย 1,098 กก.ต่อไร่