• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ซีพีไรซ์ 20

ลักษณะสายพันธุ์ข้าว

กข6 x กข 10

ข้าวเหนียว ไม่ไวแสง

ทรงกอตั้ง ลำต้นแข็ง ความสูง (คอรวง) : 100 ซม. อายุเก็บเกี่ยว : 130 วัน สีเปลือกเมล็ดสีฟางกระน้ำตาล รวงยาวเฉลี่ย 25.35 ซม. น้ำหนัก 1,000 เมล็ด   : 30.3 กรัม

โรคที่พบ หนอนม้วนใบ ใช้สารเคมีกลุ่มฟิโพรนิว/อีมาเม็กติน) หนอนกอ หนอนกอ หนอนม้วนใบ (ระยะแตกกอ จนถึงออกรวง) ใช้สารเคมีกลุมคลอแรนทรานิลิโพ+ไทอะมีทอกแซม

ผลผลิตเฉลี่ย รุ่นนาปี 2566 เฉลี่ย 1,332 กก.ต่อไร่