• 02-764-7000

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

วัสดุปลูกพืช ซอยส์พลัส (Soil plus)

วัสดุปลูกพืชออร์แกนิค ซอยส์พลัส ผลิตจากวัสดุอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีศักยภาพ อาทิ ต้นข้าวโพดสับ ซังข้าวโพด ขุยมะพร้าว ฯลฯ ผ่านกระบวนการหมัก ซึ่งควบคุมตามหลักวิชาการ ให้ได้วัสดุปลูกที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เนื้อร่วนซุย น้ำหนักเบา ดูดซับน้ำได้ดี
  • ถ่ายเทอากาศได้ทั่วถึง ส่งเสริมให้พืชเจริญเติบโต
  • มีการยึดเกาะของรากพืชกับวัสดุปลูกได้ดี
  • มีค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสม
  • ไม่มีสารเคมีที่เป็นพิษต่อรากพืช (ผ่านการทดสอบสารตกค้างโลหะหนัก)
  • ใช้สำหรับปลูกพืชได้ทุกชนิด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม