• 02-764-7000

โครงการยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน ปีที่ 6 : ฟาร์มโปรครบวงจร

ฟาร์มโปรครบวงจร มอบข้าวตราฉัตรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ให้กับโรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี จ.กำแพงเพชร นอกจากนี้คณะผู้บริหาร ตัวแทนจากกำนันตำบลบึงสามัคคี เกษตรอำเภอบึงสามัคคี คณะครูและนักเรียนพร้อมด้วย CSR SPIRIT จิตอาสาจากศูนย์ฟาร์มโปรครบวงจร ได้ร่วมเตรียมแปลงการเกษตรปลูกผักสวนครัวให้กับโรงเรียน เพื่อสอดแทรกความรู้ด้านการเกษตรให้กับนักเรียนให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอาหารปลอดภัย เสริมสร้างอาหารตามหลักโภชนาการ หมุนเวียนในโรงเรียนอีกด้วย #ฟาร์มโปรครบวงจร #ยุวเกษตรสู่ความยั่งยืน #โรงเรียนบ้านศรีทองสามัคคี