• 02-764-7000

ฟาร์มโปรครบวงจร บุรีรัมย์ นครราชสีมา เก็บเกี่ยวผลผลิตและรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์

ฟาร์มโปรครบวงจร บุรีรัมย์ นครราชสีมา เก็บเกี่ยวผลผลิตและรับซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์เกษตรกรสมาชิกถึงหน้าแปลง ลดการสูญเสียคุณภาพผลผลิตของเกษตรกร ทำให้เกษตรกรได้รายได้ที่ครบถ้วนยุติธรรม มีกำไร
ฟาร์มโปรเพื่อนคู่คิดเกษตรกร❤️😊