• 02-764-7000

สร้างสุขผู้สูงอายุ จ.อุทัยธานี

สร้างสุขผู้สูงอายุ จ.อุทัยธานี ดร.สดุดี สุพรรณไพ รองกรรมการผู้จัดการสำนักบริหารความยั่งยืนฯ ร่วมกับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย,  สาธารณสุขจังหวัด, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เหล่ากาชาด, ข้าราชการในพื้นที่, และ CSR SPIRIT จิตอาสา ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ ออกหน่วยช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน ร่วมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้ผู้สูงอายุยากไร้กลุ่ม 6 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ลพบุรี, อ่างทอง, และสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ปี 2567 ณ ศูนย์ OTOP เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี จำนวน 90 ราย โดยมอบข้าวตราฉัตรให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิต บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ ตามปณิธาน 3 ประโยชน์ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์