• 02-764-7000

มอบขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 167 ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

มอบขาเทียมพระราชทาน จ.ตราด วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 167 มอบขาเทียมพระราชทานให้ผู้พิการ 77คน (78 ขาเทียม) ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด คุณรักชาติ อรุณาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมมอบขาเทียมพระราชทานและมอบข้าวตราฉัตร ให้ผู้พิการขาขาด โดยมีพนักงานจิตอาสา CSR SPIRIT จากทีมงานธุรกิจ B2B2C ออกบูทข้าวไข่เจียวให้บริการผู้เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี ส่งเสริมให้ผู้พิการขาขาดมีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป