• 02-764-7000

โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ มอบเสบียงอาหาร-น้ำดื่ม สนับสนุนภารกิจแก้ไขปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอพร้าว

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พระครูวรวรรณวิวัฒน์ ดร. ประธานชมรมคนพร้าวรักษ์ป่า, ร.ต.ท.นคร ปัญญาทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว และคุณอานนท์ กุลนิล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานนา ร่วมกับคุณนิพนธ์ มุ่ยเรืองศรี ผู้บริหารโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ มอบเสบียงอาหารและน้ำดื่มให้แก่ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนจำนวน 11 ตำบล ในพื้นที่อำเภอพร้าว เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า รวมทั้งฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในพื้นที่อำเภอพร้าว ทั้งนี้ โครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ ร่วมสนับสนุนภารกิจเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่อำเภอพร้าว ซึ่งเป็นการทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกันระหว่างอุทยานแห่งชาติศรีลานนา กับชุมชนและเครือข่ายอำเภอพร้าวมาตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคม 2566 เริ่มจากการลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชน การซักซ้อมและวางแผนเข้าดับไฟป่า ตลอดจนความร่วมมือในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ที่มา : เพจธรรมชาติปลอดภัย  สำนักบริหารความยั่งยืนฯ (SGC)