• 02-764-7000

ผู้บริหาร CPCRT เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียม

ผู้บริหาร CPCRT เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียม ณ มูลนิธิขาเทียมฯ จ.เชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล รองกรรมการผู้จัดการ ด้านสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม เฝ้ารับเสด็จ เข้ารับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณ ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ให้แก่ผู้พิการขาขาด ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ธุรกิจพืชครบวงจร ข้าว ขนส่งและบริการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมฯ มาอย่างต่อเนื่อง 17 ปี ส่งเสริมให้ผู้พิการขาขาดได้มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป