• 02-764-7000

ซี.พี. ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร

นายสุเมธ ภิญโญสนิท ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจพืชครบวงจร ผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่งมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 40,000 กระปุก ( 3 ล้านแคปซูล )โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ นำไปแจกจ่ายเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย เสริมภูมิคุ้มกันป้องกันโรค ซีพี ร้อยเรียงความดี ส่งมอบความห่วงใยอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ “ซี.พี. ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ตามเจตนารมณ์ของ ท่านประธานอาวุโส ธนินท์ เจียรวนนท์ ร่วมสนับสนุนแจกจ่ายฟ้าทะลายโจรยาสมุนไพรแคปซูล 30 ล้านเม็ด เพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง ยึดมั่นในหลักปรัชญาสามประโยชน์ มุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และประชาชนมาเป็นลำดับแรก