• 02-764-7000

ประโยชน์ดีๆ อินทรีย์คูณ 3

ประโยชน์ดีๆ อินทรีย์คูณ 3 แค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ก็ได้ถึง 3 ประโยชน์ 1. พืชได้ประโยชน์ - ช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้พืช - กระตุ้นให้จุลินทรีย์สร้างอาหารแก่พืช - ช่วยดูดยึดธาตุอาหารไว้ให้แก่พืช 2. ดินได้ประโยชน์ - ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำและธาตุอาหารได้ดี - ช่วยให้ความเป็นกรด-ด่างของดินมีความเหมาะสม - ช่วยป้องกันหน้าดินเสีย 3. เกษตรกรได้ประโยชน์ - มีราคาถูก และสามารถหาได้ง่าย - มีวิธีการการใส่ไม่ยุ่งยาก - ไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร

Add a Comment

Your email address will not be published.