• 02-764-7000

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์ เวียดนาม

ความเป็นมาของโรงงาน

โรงงานปรับสภาพเมล็ดพันธุ์เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 1998 สามารถทำการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ 10,000 ตัน/ปี และมีห้องเย็นจัดเก็บสินค้า

SEED LABORATORY

Quality Assurance Center was established in 2000. – It is located in C.P. Seeds Vietnam co., ltd, Dinh Quan district, Dong Nai province

Objectives of seed Laboratory:

– Control the quality of input corn material at the factory 1.
– Control the seed’s quality in various stages of processing:
Ear corn drying – seed shelling – seed drying – seed gravity – seed treatment – packaging.
– Control the quality of imported seeds.
– Resolve all customer complaints related to seed quality.

Standards are in use.

-ISTA
-ISO 9001:2015
-ISO 17025:2017
-Vietnamese Government Standard: QCVN 01-53:2011/BNNPTNT

Methods in progress

-Sampling by lot
-Moisture test (by machine and hot air oven)
-Physical purity (pure seed, other)
-Germination (between paper and in sand)
-Vigor (top paper)
-Genetic purity (strip test and Elisa)

Other support

Procedures for declaration of conformity
Check product packaging.
Experiment with seeds, drugs, color…